Alara - realitná kancelária
Drevená ulica 4-6/A, Bratislava I
Orange: 0908 400 690
T-Mobile: 0911 440 900
T-Com: 02 /207 444 30
email: alara@alara.cz
Máte nehnuteľnosť na predaj ? Radi Vám s predajom pomôžeme...
Znalecké posudky
Výkup nehnuteľností
O nás
   
Chcete predať vašu nehnuteľnosť? Výkup nehnuteľností.
tel: 0908 400 690, 0911 440 900
Znalecké posudky

Spoločnosť ALARA má podpisané zmluvy zo znalcami v odbore: Stavebníctvo, Odvetie: Odhad hodnoty nehnuteľností.
Ak máte záujem o vypracovanie znaleckeho posudku - ocenovanie nehnuteľností je naša spoločnosť ALARA, vám pripravená pomôcť. V prípade potreby vieme zabezpečit aj potrebné podklady k vypracovaniu znaleckého posudku.

Vypracovanie znaleckého posudku od zadania objednávky trvá do 3 - kalendárnych dní.

Vypracovanie znaleckých posudkov

Potrebné podklady:
 • Doklad o vlastníctve
  výpis z katastra nehnuteľností - z listu vlastníctva, (resp úplný výpis z pozemkovej knihy) - časť A, B, C pre právne účely. LV - List vlastníctva nemože byť starši ako 3 mesiace od vydania príslušným katastrálnym úradom. V súčasnosti na katastroch vydávajú LV opatrené kolkovou známkou v hodnote 8 eur na právne účely, a 3 eur na informatívne účely. Kolok je nutné si priniesť na kataster. Kolky je možne kúpiť len na pošte.
 • Nadobúdacie doklady
  zmluva o prevode vlastníctva, kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva.
 • Stavebno právna dokumentácia
  stavebné a kolaudačné rozhodnutie, územné rozhodnutie, projektovú dokumentáciu stavieb, povolenie stavebných zmien. Kúpnopredajné zmluvy, dedičské rozhodnutia, vyjadrenia miestnych úradov - príslušných orgánov: pridelenie súp. čísla, užívacie povolenia, doklad o začatí užívania, znalecké posudky vypracovávané k predchádzajúcim prevodom.
 • Kópia príslušnej katastrálnej mapy
  Katastrálna mapa je mapa veľkej mierky ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území s vyznačením čísla nehnuteľnosti a druhu pozemku.
 • Geometrický plán
  obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísiel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právnych vzťahoch
 • Užívacie povolenia
  nadstavieb a prístavieb
TOP ponuka
Copyright © 2006 ALARA - Realitná kancelária Bratislava.Všetky práva vyhradené.
ALARA - RK je riadny člens ARED : Association Real Estate Dalyan.
konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Developed by MuadDib works.